Mundo Amistosos Clubes

Baltika Kaliningrado
Baltika Kaliningrado
G P G P G
3 - 1
Final F
3 - 1
Decic
Decic
G E E P E

Baltika Kaliningrado vs. Decic Amistosos Clubes 2023