Brasil Paranaense

Athletico Paranaense
Athletico Paranaense
P G E E E
3 - 1
Final F
3 - 1
Londrina
Londrina
G P P E E

Athletico Paranaense vs. Londrina Paranaense 2005